Home  /  Utilities  / Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan

Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC

Developed By: MINH TUAN NGUYEN

License: Free

Rating: 4.3/5 - 6 reviews

Last Updated: 2015-04-10

Compatible: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Surface

What's Cool

● Thước Lỗ Ban Từ xa xưa đến nay, đa phần ai làm nhà, làm cửa cũng đều chú ý đến thước đo Lỗ Ban.
● Thước Lỗ Ban được ứng dụng thực tế trong cuộc sống trong đo đạc ở rất nhiều lĩnh vực như các kích thước của cửa chính, cửa phụ, trần nhà, kích thước bàn thờ, bệ bếp, vv… Thước Lỗ Ban do ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng.
● Tên ông là Ban (hoặc), họ là Công Thâu.
● để phục vụ và có cuộc sống tốt hơn. Cầu chúc các bạn toàn gia an khang thịnh vượng! Chức năng: - Thước Lỗ Ban 52,2cm: Khoảng không không thuỷ (Cửa, Cửa sổ,...) - Thước Lỗ Ban 42,9cm: Dương trạch (Khối xây dựng: Bếp, bệ, bậc,...) - Thước Lỗ Ban 38,8cm: Đo Âm phần (Mồ mả, Bàn Thờ, Tủ Thờ, Khuôn khổ Bài vị,...) - Giải thích ý nghĩa các cung.

App Information

Version 1.0
Size 3 MB
Release Date 2015-04-10
Category Utilities

What's New:
Apple ... [see more]

Description:
Thước Lỗ BanTừ xa xưa đến nay, đa phần ai làm ... [read more]

Age Rating: 4+

Compatible with Android

Download for Android

Compatible with iPhone, iPad and MAC

Download on iOS

App preview ([see all 2 screenshots])

App preview

Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan is Free Utilities app, developed by MINH TUAN NGUYEN. Latest version of Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan is 1.0, was released on 2015-04-10 (updated on 2015-04-10). Overall rating of Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan is 4.3. This app had been rated by 6 users.

How to install Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on Windows and MAC?

You are using a Windows or MAC operating system computer. You want to use Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on your computer, but currently Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan software is only written for Android or iOS operating systems. In this article we will help you make your wish come true.

Currently, the demand for using applications for Android and iOS on computers is great, so there have been many emulators born to help users run those applications on their computers, outstanding above all Bluestacks and NoxPlayer.

Here we will show you how to install and use the two emulators above to run Android and iOS applications on Windows and MAC computers.

Method 1: Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan Download for PC Windows 11/10/8/7 using NoxPlayer

NoxPlayer is Android emulator which is gaining a lot of attention in recent times. It is super flexible, fast and exclusively designed for gaming purposes. Now we will see how to Download Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC Windows 11 or 10 or 8 or 7 laptop using NoxPlayer.

  • Step 1: Download and Install NoxPlayer on your PC. Here is the Download link for you – NoxPlayer Website. Open the official website and download the software.
  • Step 2: Once the emulator is installed, just open it and find Google Playstore icon on the home screen of NoxPlayer. Just double tap on that to open.
  • Step 3: Now search for Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on Google playstore. Find the official from developer and click on the Install button.
  • Step 4: Upon successful installation, you can find Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on the home screen of NoxPlayer.

NoxPlayer is simple and easy to use application. It is very lightweight compared to Bluestacks. As it is designed for Gaming purposes, you can play high-end games like PUBG, Mini Militia, Temple Run, etc.

Method 2: Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC Windows 11/10/8/7 or Mac using BlueStacks

Bluestacks is one of the coolest and widely used Emulator to run Android applications on your Windows PC. Bluestacks software is even available for Mac OS as well. We are going to use Bluestacks in this method to Download and Install Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC Windows 11/10/8/7 Laptop. Let’s start our step by step installation guide.

  • Step 1: Download the Bluestacks software from the below link, if you haven’t installed it earlier – Download Bluestacks for PC
  • Step 2: Installation procedure is quite simple and straight-forward. After successful installation, open Bluestacks emulator.
  • Step 3: It may take some time to load the Bluestacks app initially. Once it is opened, you should be able to see the Home screen of Bluestacks.
  • Step 4: Google play store comes pre-installed in Bluestacks. On the home screen, find Playstore and double click on the icon to open it.
  • Step 5: Now search for the you want to install on your PC. In our case search for Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan to install on PC.
  • Step 6: Once you click on the Install button, Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan will be installed automatically on Bluestacks. You can find the under list of installed apps in Bluestacks.

Now you can just double click on the icon in bluestacks and start using Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on your laptop. You can use the the same way you use it on your Android or iOS smartphones.

For MacOS: The steps to use Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for Mac are exactly like the ones for Windows OS above. All you need to do is install the Bluestacks Application Emulator on your Macintosh. The links are provided in step one and choose Bluestacks 4 for MacOS.

Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC – Conclusion:

Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan has got enormous popularity with it’s simple yet effective interface. We have listed down two of the best methods to Install Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan on PC Windows laptop. Both the mentioned emulators are popular to use Apps on PC. You can follow any of these methods to get Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for PC Windows 11 or Windows 10.

We are concluding this article on Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan Download for PC with this. If you have any queries or facing any issues while installing Emulators or Thuoc Lo Ban - ThuocLoBan for Windows, do let us know through comments. We will be glad to help you out!

Top Reviews


Ok

By Minhtrungc7

Dùng ok. Đôi khi hay bị treo


Rất tốt

By Davy Tung

App đơn giản, dễ sử dụng. Quan trọng là free


Email:

Message:Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.
Thước Lỗ Ban Từ xa xưa đến nay, đa phần ai làm nhà, làm cửa cũng đều chú ý đến thước đo Lỗ Ban. Tuy có một số người không quan trọng và chú ý phong thủy thì họ cũng phải quan tâm đến thước đo Lỗ Ban. Thước Lỗ Ban được ứng dụng thực tế trong cuộc sống trong đo đạc ở rất nhiều lĩnh vực như các kích thước của cửa chính, cửa phụ, trần nhà, kích thước bàn thờ, bệ bếp, vv… Thước Lỗ Ban do ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng. Lỗ Ban là thợ mộc giỏi của nước Lỗ (nay là tỉnh Sơn Đông) thời Xuân Thu (770-476 TCN). Tên ông là Ban (hoặc), họ là Công Thâu. Lỗ Ban nghĩa là “ông Ban người nước Lỗ”. Ứng dụng Thước Lỗ Ban trên smartphone nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, kiến trúc sư, thầy phong thủy, các nhà xây dựng.... để phục vụ và có cuộc sống tốt hơn. Cầu chúc các bạn toàn gia an khang thịnh vượng! Chức năng: - Thước Lỗ Ban 52,2cm: Khoảng không không thuỷ (Cửa, Cửa sổ,...) - Thước Lỗ Ban 42,9cm: Dương trạch (Khối xây dựng: Bếp, bệ, bậc,...) - Thước Lỗ Ban 38,8cm: Đo Âm phần (Mồ mả, Bàn Thờ, Tủ Thờ, Khuôn khổ Bài vị,...) - Giải thích ý nghĩa các cung